Manila

Mga kababayan at mga bisita, ngayong Buwan ng Wika, 

kami'y samahan tuklasin ang siyudad ng Maynila sa bansang Pilipinas. 

Magaganap sa araw ng Sabado, ika-19 ng Agosto, 2017. 

Sa pakikipagtulungan ng Kagawaran ng Turismo (Department of Tourism) 

at ng Tourism Promotions Board (TPB), 

kami'y magbibigay ng mga layuning may mataas ng kalidad, 

upang ang siyudad ay tunay na makilatis - nang sama-sama. 

Magpatala ngayon upang patuloy na 

makatanggap ng mga patalastas. 


Agenda/Palatuntunan


09:00 AM

Meet & Greet at Kilometer Zero

Pagkikita-kita at Batian sa Kilometer Zero


10:00 AM

Group Photo at the Rizal Monument

Pang-lahatang pagkuha ng larawan sa rebulto ni Rizal


11:00 AM*

Discover Manila City through Missions

Pagtuklas sa siyudad ng Maynila sa tulong ng mga layunin


09:00 AM - 12:00 NN

Morning check-out at Luneta Park

Pag-tsek sa mga natapos na layunin - pang-umaga (Kalabaw, near Kilometer Zero)


01:00 PM - 06:00 PM

Afternoon check-out at Intramuros

Pag-tsek sa mga natapos na layunin - pang-hapon 


Every agent who completes at least 6 out of 18 official Manila missions 

will receive a Mission Day medal.


Ang sinumang makatapos nang hindi bababa sa anim (6) mula sa labing-walong (18) opisyal na layuning pang-Maynila ay 

makakatanggap ng medalyang pang-Mission Day.

Partners

This event will not be possible without the support of our partners